Схеми організації дорожнього руху (ОДР)

Мета проектування схем ОДР – впорядкувати дорожній рух, створити умови для безпечного пересування всіх мешканців, розвантажити складні ділянки на дорогах, забезпечити логіку, зрозумілість для пересування на дорозі та детально задокументувати засоби організації руху для їх підтримки в майбутньому.
Схеми організації руху, які проектує наша команда, є новими для України, оскільки ми максимально ефективно використовуємо кожен сантиметр дорожнього простору, чітко регламентуємо місця для паркування, і дозволяємо всі маневри для учасників руху, які не є небезпечним.

Користувачі відзначають, що вулиці і дороги, реалізовані за нашими схемами, виходять схожими на німецькі. Одночасно наші проекти не суперечать українським стандартам та успішно проходять затвердження в Національній поліції.
Швидкості виконанню проектів схем ОДР дуже допомагають наявні плани вулиці в масштабі 1:500 або геодезична зйомка. Терміни виготовлення проектів— від 15 до 45 днів.

Urban Consalting Group | Схеми організації дорожнього руху (ОДР)